جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 55-132-1

جمع و ارزیابی بندیگفتمان فضای به مراجعه موضوع ادبیات مرور مختلف منابع(روزنامه ،مجلات ،هاسخنرانیها، و مصاحبه…) پژوهش موضوع تعیین برای عبارات انتخابکیو نمونه کیو دسته ایجاد انتخابمشارکت کنندگان مرتب سازی داده آماری تحلیل ها در Read more…